pasek

Микроармировка за мазилки и бетон18 mm

Предназначена е за използване в производството на сглобяеми елементи, индустриални подове, замазки, обикновен и хидротехнически бетон, плувни басейни, диги, тунели и др. Перфектен за подово отопление. Успешно замества традиционната армировка срещу свиване.

Тегло Тип опаковка Брой в опаковката
125 г фолио саше 1